Catalunya és la primera CA amb una base de dades unificada de l’Administració de justícia

Fecha: 21/04/10
Fuente: ultimahora.es

[print_link]

Els òrgans judicials de Catalunya disposen d’una base de dades de gestió processal unificada que permet conèixer tot l’expedient d’una persona a qualsevol indret de Catalunya
 

El sistema permet fer-hi consultes encara que es disposi de poques dades, com ara la matrícula d’un cotxe, l’atestat, el delicte, etc.
 

També facilita la consulta de sentències dictades pels òrgans judicials; consultes externes, com ara el control dels requeriments policials, consultes via Internet i consultes via Punt Neutre

  
La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha assegurat que “finalment s’ha culminat un camí que ja és irreversible perquè totes les dades de l’Administració de justícia estiguin unificades i la seva consulta es pugui fer des de qualsevol terminal d’arreu de Catalunya. Es tracta d’una revolució tecnològica dins l’Administració de justícia sense precedents fins ara”. I, en aquest sentit, ha volgut destacar que “es tracta d’un procés tecnològic capdavanter a Espanya –ja que cap altra Administració de l’Estat espanyol en disposa- i a bona part dels països europeus. Poder conèixer tot l’historial judicial d’un justiciable arreu de Catalunya ara ja és possible”. 
 
El Departament de Justícia culmina aquest projecte, pioner a Espanya, que va començar fa tres anys quan es va iniciar el llarg procés d’unificació de 22 bases de dades de l’Administració de justícia que donen cobertura als 49 partits judicials de Catalunya. Fins aleshores, la informació de què disposaven els òrgans judicials de Catalunya es podia compartir, però calia establir mecanismes molt costosos de traspàs d’informació entre les diferents bases de dades i només es permetia la interoperabilitat parcial entre els partits judicials.
 
L’objectiu del Departament de Justícia ha estat la unificació d’aquestes 22 bases de dades en una de sola. Aquest procés, tecnològicament molt complex, s’ha dut a terme progressivament i en franges horàries d’inactivitat, per garantir la correcta migració i integritat de les dades sense impedir que els jutjats de guàrdia poguessin continuar prestant els seus serveis amb normalitat.  
 
Des de l’any 2008 fins ara el Departament de Justícia ha treballat en el procés d’optimització de la base ja unificada per fer-la més eficient i ràpida. Per això, durant l’any passat es van fer les adaptacions necessàries per a la millora i afinament de les cerques que possibiliten l’obtenció de tota la informació.
 
Quina informació podem obtenir-ne?
 
La nova base de dades, implantada al sistema Temis, permet actualment fer consultes judicials a tot Catalunya, és a dir, saber quines causes obertes té una persona en qualsevol jutjat de Catalunya o els procediments que se segueixen contra una persona determinada en un temps concret. El sistema permet fer-hi consultes encara que es disposi de poques dades, com ara la matrícula d’un cotxe, l’atestat, el delicte, etc.
 
També permet consultar les sentències dictades pels òrgans judicials; consultes externes, com ara el control dels requeriments policials, consultes via Internet i consultes via Punt Neutre. Finalment, es poden obtenir llistats interns de control del procediment.
 
Concretament, i a tall d’exemple, pel que fa a les consultes internes, la base de dades permet conèixer l’historial d’un assumpte; consultar la llista de tràmits realitzats per un altre òrgan judicial; saber dades concretes d’un assumpte, com per exemple si el penat és reincident, si té antecedents penals o si està ingressat en un centre penitenciari. Els jutjats penals poden conèixer dades de filiació de l’imputat, acusat o penat, i els noms i les adreces d’altres intervinents de l’assumpte, així com consultar la fitxa de qualsevol altre jutjat penal de Catalunya. D’altra banda, la fiscalia té accés a les consultes de procediments i als llistats d’assenyalaments de judicis.
 
Pel que fa a les consultes de les resolucions, els òrgans judicials d’instàncies superiors poden consultar les sentències dels òrgans judicials inferiors i també accedir al seu contingut. Així, les seccions penals de l’Audiència poden rebre informació dels jutjats penals, d’instrucció, menors i de violència sobre la dona (VIDO). La Sala Contenciosa del TSJC pot rebre informació dels jutjats contenciosos; la Sala Social, dels jutjats socials; Vigilància Penitenciària, dels jutjats penals i dels d’instrucció, i les seccions civils de l’Audiència, dels jutjats civils, mercantils i VIDO.
 
Pel que fa a les consultes externes, es pot saber en temps real l’estat del requeriment que té una persona a tot Catalunya, com ara crides i cerques, prohibicions d’apropament o de sortida del territori. També es poden consultar les dades de filiació, adreces, documents de requeriment, tant de l’òrgan judicial com dels Mossos d’Esquadra.
 
Via Internet, el sistema permet també consultar els antecedents penals que té una persona a tot el territori espanyol, a través de la pàgina del Registre Central de Penats i Rebels i a la pàgina del SIRAJ (Sistema Integral de Registres de l’Administració de justícia) del Ministeri de Justícia.
 
A través del Punt Neutre Judicial del Consell General del Poder Judicial, podem saber quins béns té una persona (mobles, immobles, rendes del treball, etc.), si cobra l’atur, l’empadronament, si té vehicle, si té un immoble a qualsevol lloc d’Espanya, si està donat d’alta a la Seguretat Social com a treballador o com a autònom, nom i seu social de l’empresa, etc.
 
Finalment, i pel que fa als llistats del procediment, els jutjats de VIDO, d’instrucció i penals i les seccions penals de les audiències disposen de llistats de control com el de compliment de penes, de penes suspeses, de compliment de mesures privatives de llibertat, llistat de presos, de presó preventiva, etc. Els jutjats penals d’executòries i les seccions penals de les audiències disposen del llistat de preinscripció i del de crides i cerques. Els jutjats VIDO, els jutjats penals de les audiències i les seccions penals de les audiències compten amb els llistats de causes de violència de gènere i violència domèstica.
 
D’altra banda, el sistema permet fer extensives les consultes dels expedients a altres institucions o departaments que necessitin una visió global, com per exemple, Mesures Penals Alternatives, oficines d’atenció a la víctima, etc.
 
Dades comparatives a l’inici i a l’acabament de la unificació de la base de dades a Catalunya:
 
 
Assumptes
Intervinents
Representants
Tràmits
Usuaris
TOTAL FINS A 2006
  16.874.000  
16.992.000
4.446.000 
68.232.000
6.000
 
 
 
 
 
 
TOTAL FINS A 31-03-2010
33.145.740
31.353.751
8.624.221
142.211.673
10.000
 
 
Els principals objectius de la unificació de la base de dades de TEMIS-2 són:
  • Disposar d’un repositori únic de dades que en permeti una millor explotació: Gràcies a l’existència d’una unicitat de tota la informació, es poden executar consultes globals i obtenir dades consolidades i integrades. Per exemple, per a l’elaboració de les estadístiques judicials.
  • Agilitzar l’intercanvi d’informació entre òrgans judicials que poden compartir la informació i recuperar-la, cosa que evita haver-la de tornar a introduir. Així s’eliminen errors de transcripció i es millora la informació, que pot ser compartida al llarg del procés judicial per cada un dels òrgans que hi intervenen.  
  • Facilitar la utilització d’eines de control i seguiment per estudiar la informació continguda.
  • Facilitar la interacció amb el nou sistema e-justicia.cat i les noves aplicacions que el conformen i que substituiran progressivament l’actual sistema de gestió processal TEMIS-2.
Aquest projecte, la unificació de la base de dades única i consolidada, s’emmarca dins del procés de modernització de l’Administració de justícia a Catalunya, que el Departament de Justícia culminarà amb la implantació del nou sistema de gestió processal e-justicia.cat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.